Forside

www.logos-it-sprog.dk

Side 2 link

Brugsanvisning for "Lille Blæksprutte" til stationære og bærbare computere

Lille BlæksprutteTilslutning

Tilslut boksen i computerens tastaturindgang, når computeren er slukket.

Stationære computere: tastaturet tilsluttes til boksen.

Bærbare computere: det er kun nødvendigt at tilslutte denne et eksternt tastatur, når indstillingerne i Blæksprutten skal ændres.

NB! Husk at tilslutte boksen til tastaturet, før computeren startes.

Indgange

Den Lille Blæksprutte har 3 indgange for kontakter med mini-jackstik og samtlige indgange er individuelt valgbare og indstillelige.

Funktioner og indstillinger ved levering

Lille blæksprutte

A.

De tre kontaktindgange svarer til:
Enter
Mellemrum
Tab

B.

De to røde lysdioder anvendes, når der ændres indstillinger.

C.

Trykknappen anvendes ved ændring af indstillinger.

D.

Tilslutning for et eksternt tastatur.

E.

Stikket tilslutter Blæksprutten til computerens tastaturindgang.

Ændring af indstillinger

1.

Tilslut manøvrekontakterne til de indgange i Blæksprutten, hvis funktioner skal ændres. Tilslut et tastatur til Blæksprutten og start computeren.
Man kan frit vælge at ændre indstillinger for én eller flere indgange i samme runde. Indstillingerne for andre indgange påvirkes ikke.

2.

Hold trykknappen på boksen indtrykket i ca. 4 sek. til begge lysdioder tændes. Indstillingerne kan nu ændres.

3.

Slip trykknappen.

4.

Tryk på den manøvrekontakt, hvis indgang du vil ændre. Begge lysdioder slukkes.

5.

Tryk på den ønskede tast på tastaturet.
Ved behov kan kontakten indstilles til at anvende to tastaturtryk efter hinanden. Dette kan være brugbart for kommandoer som f.eks. Ctrl+P eller Alt+F4, hvis sådanne funktioner skal udføres efter hinanden.
Når flere tastetryk skal udføres i rækkefølge, skal der laves en kort pause på ca. 1 sek. mellem hver aktivering, for at boksen kan registrere indtastningen.
Når den første tast nedtrykkes, tændes venstre lysdiode. Ved næste serie-aktivering af en tastaturkommando tændes højre lysdiode.

6.

Skal flere indgange indstilles vendes tilbage til punkt 4. Næste kontakt kan indstilles.

7.

Afslut ved at holde trykknappen på boksen indtrykket indtil kun højre lysdiode er tændt. Indstillingerne gemmes i boksen indtil, du vælger at ændre dem igen - også når computeren slukkes eller boksen kobles fra computeren.

Indstillingerne gemmes i boksen indtil, du vælger at ændre dem igen - også når computeren slukkes eller boksen kobles fra computeren.

Læs mere om:

 

 

Få teksten læst op

 

  Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005 - 2008 LOGOS-IT
Lær sprog med Tell me More Lær sprog med EuroTalk Scan din tekst ind i dit dokument med C-Pen