Forside

www.logos-it-sprog.dk

Side 2 link

Brugsanvisning for "Store Blæksprutte" til stationære og bærbare computere

Stor BlæksprutteTilslutning

Tilslut boksen i computerens tastaturindgang, når computeren er slukket.

Stationære computere: tastaturet tilsluttes til boksen.

Bærbare computere: det er kun nødvendigt at tilslutte denne et eksternt tastatur, når indstillingerne i Blæksprutten skal ændres.

NB! Husk at tilslutte boksen til tastaturet, før computeren startes.

Indgange

Den Store Blæksprutte har 8 indgange for kontakter med mini-jackstik og en ni-polet indgang for fem-funktions-kontakter. Alle indgange er individuelt valgbare og indstillelige.

Funktioner og indstillinger ved levering

Stor blæksprutte

A.

De otte kontaktindgange svarer til:
Enter
Mellemrum
Tab
Esc
Pil: op, ned, venstre, højre


ingen repetition
ingen repetition
ingen repetition
ingen repetition
med valgbar repetitionshastighed - vælges med trykknap D

B.

Den store kontaktindgang for fem-funktions-kontakter er indstillet for følgende funktioner:

Enter
Pil: op, ned, venstre, højre
ingen repetition
med valgbar repetitionshastighed
C.

Resetknap: Vender tilbage til standardindstillingen.
Er Blækspruttens indstillinger ændret, gendannes ovenstående standardindstillinger ved at trykke på den lille knap i hullet med en clips eller andet.

D.

Trykknappen har to funktioner.
1. Ændrer repetitionshastigheden på pilmarkøren i et program.
2. Ændrer indstillinger i Blæksprutten (se nedenfor).

E.

De fire røde lysdioder viser den valgte repetitionshastighed - valgt med hjælp af trykknappen. Nedtrykket knap: ingen repetition, ekstra langsom, langsom og normal.

F. Her tilsluttes evt. et eksternt tastatur.
G. Med dette stik tilsluttes Blæksprutten til computerens tastaturindgang.

Ændring af indstillinger

1.

Tilslut manøvrekontakterne til de indgange i Blæksprutten, hvis funktioner skal ændres. Tilslut et tastatur til Blæksprutten og start computeren.
Man kan frit vælge at ændre indstillinger for én eller flere indgange i samme runde. Indstillingerne for andre indgange påvirkes ikke.

2.

Hold trykknappen på boksen indtrykket i ca. 4 sek. til begge lysdioder tændes. Indstillingerne kan nu ændres.

3.

Slip trykknappen.

4.

Tryk på den manøvrekontakt, hvis indgang du vil ændre. Samtlige fire lysdioder slukkes.

5.

Hvis kontakten skal modsvare en tast med repetitionsmulighed skal du holde trykknappen nedtrykket, mens du udfører næste handling. Hop ellers over dette punkt.

6.

Tryk på den ønskede tast på tastaturet.
Op til seks forskellige indtastninger kan anvendes efter hinanden. Dette kan være praktisk for både kommandoer som f.eks. Ctrl+P, som nedtrykkes samtidigt, eller ved en tekststreng, hvor bogstaverne tastes hver for sig.
Når flere tastetryk skal udføres i rækkefølge, skal der laves en kort pause på ca. 1 sek. mellem hver aktivering, for at boksen skal kunne registrere indtastningen.
Lysdioderne på boksen lyser på skift mellem de to ydre og de to midterste dioder. Anvendes alle seks indtastninger lyser alle dioder for at minde dig om, at mulighederne er brugt op.

7.

Har du under punkt 5 valgt repetition for en tast, kan du nu slippe trykknappen.

8. Ønskes ingen repetition på en tast, kan punkterne 5 - 7 springes over.
9. Skal flere indgange indstilles, startes igen ved punkt 4, og næste kontakt indstilles.
10. Afslut med at holde trykknappen indtrykket til kun en enkelt lysdiode er tændt.

Indstillingerne gemmes i boksen indtil, du vælger at ændre dem igen - også når computeren slukkes eller boksen kobles fra computeren.

Læs mere om:

 

 

Få teksten læst op

 

  Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005 - 2008 LOGOS-IT
Lær sprog med Tell me More Lær sprog med EuroTalk Scan din tekst ind i dit dokument med C-Pen