Forside

www.logos-it-sprog.dk

Side 2 link

SecondGuess- Universel Skrivestøtte

En kort rundvisning i Universel Skrivestøtte

Her får du en kort rundvisning i Universel Skrivestøtte. Undervejs får du også tips og vejledning i, hvordan du kan ændre Universel Skrivestøtte til at passe til dit behov og din smag.

Indstillinger ændres i opsætningsprogrammet

Opsætningsprogrammet er ikke designet med henblik på ordblinde, og du kan derfor få brug for hjælp, hvis du har store læseproblemer. Læs mere om opsætningsprogrammet i kapitlet: ”Opsætning af Universel Skrivestøtte”.
Første møde med Universel Skrivestøtte

Første gang du starter Universel Skrivestøtte, sker der faktisk ikke andet end, at et lille SecondGuess-Ikon  dukker op ved siden af uret i nederste højre hjørne af skærmen.

Dette skyldes at Universel Skrivestøtte først bliver synlig, når du starter et program som virker sammen med Universel Skrivestøtte.

Det kan f.eks. være Word, Outlook Express eller Notepad. I denne rundvisning bruger vi Notepad, men Universel Skrivestøtte virker med mange andre programmer.

Vi arbejder løbende på at udvide listen, og hvis du savner Skrivestøtte i et af dine favoritprogrammer, er du meget velkommen til at skrive til os.

Her er Notepad startet, og Universel Skrivestøtte bliver synlig.

Ordforslag
l

Det første, der springer i øjnene, er ordforslagene.

Universel Skrivestøtte holder hele tiden øje med, hvordan du skriver og forsøger at give passende ordforslag.

Forslagene er skrevet med stort begynd-elsesbogstav. Fordi Universel Skrivestøtte "ved", at en sætning altid skal starte med et stort bogstav.

Du behøver ikke at skrive noget for at få ordforslag - Universel Skrivestøtte er på forhånd trænet til at kende og arbejde med almindelige danske sætninger.

Med programmet Ordbogstræner kan du lære Universel Skrive-støtte nye ord og give ”træneren” eksempler på, hvordan du gerne vil skrive.

Hvis du klikker på et ordforslag med HØJRE-museknap, får du læst ordet højt.
Du kan også holde <ALT> tasten nede, og trykke på den tast, der står ud for ordet.

Hvis du klikker på et ordforslag med VENSTRE museknap, skrives ordet i teksten. Du kan også trykke på den tast, der står ud for ordet.

Hvis du peger på knapperne for stavekontrol og oplæsning, bliver knappernes tekster læst højt for dig.

Ting, der kan indstilles her

  • Ved du præcist, hvordan du staver forkert, kan du vælge en indstilling af opslag i ordforslagene, der passer til dig, i opsætningsprogrammet.
  • Hvis du synes skriftstørrelsen i Ordforslag og Meddelelser er for lille, kan du vælge mellem normal, stor og meget stor skrift i Opsætningsprogrammet.
  • Ønsker du ikke at få læst tekst på knapper og meddelelser højt, kan du slå oplæs-ningen af disse fra i Opsætningsprogrammet.
  • Du kan indstille, om funktionstasterne eller det numeriske tastatur skal bruges til at vælge ordforslag fra tastaturet.

Det første bogstav - mere om ordforslag
lDen bedste måde at forklare, hvordan Universel Skrivestøtte kan hjælpe dig med at skrive hurtigere og bedre, er at demonstrere det.

Hvis du f.eks. ønsker at skrive sætningen: "Dette er min første sætning" og derfor som det første bogstav skriver ’D’, ændrer ordforslagene sig.

Nu er det så "heldigt", at det ord, du er i gang med at skrive (‘Dette’) optræder på listen med forslag.

Du kan vælge ordet ved at pege på det med musen og klikke på VENSTRE museknap. Hvis du er i tvivl om, at det er rigtige ord, kan du klikke på det med HØJRE museknap for at få det læst højt.

Hvis du i stedet med vilje staver forkert, og trykker 'æ' , så der nu står "Dæ" i teksten, ser forslagene sådan ud (– se skærmbilledet): Bemærk at ‘Dette’ stadig optræder på listen, selvom det starter med "De", og du har skrevet "Dæ". Dette sker, fordi Universel Skrivestøtte som standard er indstillet til at tage hensyn til, at mange ordblinde har svært ved at kende forskel på visse bogstaver – heriblandt 'æ' og 'e'.

Ting der kan indstilles her
Ved du præcist, hvordan du staver forkert, kan du i Opsætningsprogrammet vælge en indstilling af opslag i ordforslagene, der passer til din stavemåde.

Det første ord og det første møde med stavekontrollen

Hvis du afslutter ordet ved at skrive 'tte' og mellemrum, så der nu står ’Dætte’ i teksten, og derefter klikker på knappen "Stavekontrol", bliver du præsenteret for stavekontrollen: Ordet du ønskede at skrive (her ’Dette’) er på listen. Også her kan du få læst ordforslagene højt ved at pege på dem og klikke på HØJRE museknap.

Er du tilfreds med det ord, du har skrevet - her er det så ’Dætte’ - skal du klikke på den øverste knap ("Lær ord") med VENSTRE museknap. Når man klikker på "Lær ord", bliver ordet tilføjet til ordforrådet. Som standard bliver alle nye ord dog sat i karantæne, indtil de er godkendt til brug i ordbogsstyringen.

Læs mere om ordbogsstyringen i kapitlet: Ordbogsstyring.

Hvis du i stedet ønskede at skrive et af ordene på listen - her vil du f.eks. gerne have skrevet ’Dette’ i stedet for- vælger du det ved at klikke på det ønskede ord med VENSTRE museknap. Derefter erstatter du det skrevne med det ønskede ord ved at klikke på den nederste knap ("Erstat") med VENSTRE museknap.

Trykker du på knappen "Ignorer", springer stavekontrollen ordet over.


Læs mere om:

 

Få teksten læst op

 

  Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005 - 2008 LOGOS-IT
Lær sprog med Tell me More Lær sprog med EuroTalk Scan din tekst ind i dit dokument med C-Pen